Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

 

1. Regulamin ustala zasady i korzystanie ze sklepu internetowego oraz całego serwisu internetowego mieszczącego się pod adresem www.cleanbox.pl, oraz zasady świadczenia usług za jego pośrednictwem wraz z warunkami sprzedaży dostępnych w sklepie produktów.

2. Każdy zainteresowany może korzystać z informacji zawartych na wszystkich stronach www.cleanbox.pl bez żadnych zobowiązań. W momencie dokonania jakichkolwiek czynności na www.cleanbox.pl, lub w sklepie internetowym przez co rozumie się np. złożenie zamówienia, rejestrację, itp. osoba taka staje się użytkownikiem www.cleanbox.pl i jednocześnie składa oświadczenie, że zapoznała się z całym regulaminem, w pełni go akceptując.

3. Właścicielem www.cleanbox.pl jest MP INVEST, ul. Pomorska 7, 32-300 Olkusz, posiadająca NIP 681-189-27-97.

4. Główną działalnością CleanBox.pl jest udostępnianie informacji związanych z profesjonalnymi środkami czystości oraz z tematyką z tym związaną i nie tylko oraz dystrybucja tych produktów poprzez ich sprzedaż za pomocą Internetu.

5. Za pośrednictwem sklepu internetowego zainteresowane osoby mogą nabywać oferowane w nim produkty, którymi w większości są profesjonalne środki czystości, oraz produkty pokrewne.

6. Aby przeprowadzić transakcje należy postępować zgodnie z opcjami koniecznymi do złożenia zamówienia, czyli między innymi należy podać niezbędne dane i informacje potrzebne do realizacji zamówienia, zgodnie z formularzem zamówienia.

7. Po każdym prawidłowo złożonym zamówieniu, zamawiający otrzyma informacje zwrotną o jego przyjęciu.

8. Zamówienia realizowane są po wpływie środków na konto sprzedającego, jako przedpłata lub za pobraniem w momencie dostawy, realizowanej przez firmy kurierskie. Koszty związane z wysyłką ustalane są przy każdym produkcie lub akcji promocyjnej indywidualnie do każdej oferty w zależności od wielkości paczki o czym zamawiający w widoczny sposób zostaje powiadomiony. W szczególnych przypadkach za zgodą sprzedającego dopuszcza się formę płatności w postaci przelewu.

9. Za każdym razem zamawiający otrzyma fakturę VAT, po podaniu pełnych danych do jej wystawienia.

10. Każda dokonująca zamówienia osoba oświadcza, iż wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości na podany adres email lub fax, wysyłanych przez CleanBox.pl o tematyce związanej z prowadzoną działalnością lub pokrewną, również informację handlową o nowych produktach, promocjach, a także promujących produkty partnerów CleanBox.pl.

11. Składając zamówienie zamawiający a jednocześnie kupujący oświadcza, że zapoznał się i zna zasady bezpiecznego stosowania profesjonalnych środków czystości, oraz pokrewnych, które zamawia i używać je będzie zgodnie z zasadami BHP. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności związanych z niewłaściwym użyciem tych preparatów.

12. Każdy odwiedzający www.cleanbox.pl może bezpłatnie pobrać kartę charakterystyki i skorzystać z innych darmowych akcji prowadzonych przez www.cleanbox.pl na określonych zasadach.

13. Zamówienia mogą składać tylko osoby pełnoletnie i CleanBox.pl zastrzega sobie prawo weryfikacji danych poprzez kontakt email, fax lub telefonicznie. CleanBox.pl może odmówić realizacji zamówienia w uzasadnionych sytuacjach.

14. W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki za pobraniem pieniężnym, CleanBox.pl zastrzega sobie prawo do realizacji kolejnych transakcji Klienta jedynie w formie przedpłaty.

15. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543. Wszelkie informacje na temat produktów w ofercie Sklepu są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.

16. Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie www.cleanbox.pl, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu. Informacje o produktach dostępnych w sklepie internetowym nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec CleanBox.pl.

17. Ceny produktów umieszczone na stronie www.cleanbox.pl podane są w złotych polskich w cenach brutto.

18. CleanBox.pl zastrzega, że asortyment oraz ceny poszczególnych produktów mogą ulec zmianie w czasie od chwili złożenia zamówienia.

19. W wypadku zmiany asortymentu lub ceny poszczególnych produktów w czasie pomiędzy złożeniem zamówienia, a przyjęciem go do realizacji, Zamawiający jest informowany o zaistniałym fakcie i ma prawo zrezygnować z zakupu danego artykułu.

20. Zamówienie jest realizowane, o ile w fazie składania zamówienia, zamówione produkty są dostępne w magazynie. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która to wydłuża czas realizacji zamówienia. O tym fakcie zamawiający jest powiadamiany.

21. CleanBox.pl zastrzega sobie możliwość wystąpienia błędów w opisie i cenach produktów. Zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych produktów. CleanBox.pl nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia i opisy umieszczone przy poszczególnych produktach. O wykryciu nieprawidłowości w cenach produktów zamawiający zostanie poinformowany a realizacja zamówienia wstrzymana zostanie do wyjaśnienia z zamawiającym.

22. CleanBox.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujące www.cleanbox.pl

23. Wszelkie reklamacje wysyłane mogą być droga email lub tradycyjną na podany adres email lub adres siedziby firmy. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia.

24. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Wszelkie zwroty i reklamacje odbywają się w normalnej drodze i wymagają wcześniejszych ustaleń z CleanBox.pl.

25. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez CleanBox.pl wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz zgodnie z punktem 6 i 10 tego regulaminu. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych. Każda osoba może w każdej chwili cofnąć udzieloną www.cleanbox.pl zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgłaszając ten fakt drogą email. CleanBox.pl nie udostępni w żaden sposób, udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

26. Klient zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty wydania produktu. Zwracany produkt ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Musi mieć oryginalne opakowanie, oraz stosowne oświadczenie odnośnie zwrotu i dokumenty sprzedaży produktu. Koszty odesłania produktu, w tym dostawy nie podlegają zwrotowi.

27. CleanBox.pl zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez zainteresowanych do CleanBox.pl, dotyczyć to może udzielanych porad itp., co do których CleanBox.pl uzna, że treści te warte są upublicznienia.

28. Prowadzona działalność odbywa się na terenie Polski.

29. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez CleanBox.pl, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu, co zobowiązuje osoby podejmujące jakiekolwiek działania na www.cleanbox.pl do zapoznania się z regulaminem i jego akceptacji.

30. Wszelkie uwagi, sugestie odnośnie pracy i funkcjonowania sklepu mogą być przekazywane na adres email sklep@cleanbox.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony

Platforma Finansowa
finansowanie w pełni online.

Decyzja nawet w 15 minut

Sprawdź szczegóły
Sklep internetowy Shoper Premium